БиЕмДжи Дейта ООД е водещият дистрибутор на софтуер за България и представя на българския пазар най-големите, световноизвестни софтуерни компании.
Компанията формира стратегията си върху следните основни принципи:
    – Представяне на авангардни продукти, технологии и решения в сферата на информационните технологии;
    – Установяване на перспективни и дългосрочни бизнес отношения със своите партньори;
    – Повишаване квалификацията на служителите и утвърждаване на екипния принцип.