Пламен е дипломиран бакалавър в специалност  икономика на Тракийски Университет, гр. Стара Загора. Вече близо 6 години е в есипа на Инвестър Рилейшънс Сървисис, като се грижи за информационната обезпеченост на компанията и нейните клиенти. През последните 5 години, работи в сферата на  небанкови финансови услуги.