Председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите  и собственик и мениджър Инвестър Рилейшънс Сървисис ЕООД. Юрист с насоченост капиталови пазари и тяхната регулация, мениджър по връзки с инвеститорите с опит над 15 години за едни от най-големите български публични компании.

Притежава повече от 20 години опит в областта на капиталовите пазари и тяхната регулация, корпоративното управление и повишаване на стандартите за разкриване на информация.

Лектор и модератор на множество, обучения, семинари и конференции на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и други партньорски организации в България и чужбина.