Ако сте публична компания или емитент на ценни книжа, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на регулиран пазар, ако сте дружество, чиито финансови инструменти са приети за търговия на Пазар BEAM или просто компанията ви търгува на капиталовите пазари, съгласно приложимото българско и европейско законодателство следва да притежавате валиден LEI КОД.

INVESTOR RELATIONS SERVICES е агент за България на EQS GROUP – ВАШИЯТ ИЗДАТЕЛ НА LEI КОД ЗА БЪЛГАРИЯ

  • ПОРЪЧВАШ ДНЕС – ПОЛУЧАВАШ ДНЕС;
  • НАЙ-НИСКА ЦЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ;
  • СВЕТОВНО ПОКРИТИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОФШОРНИ ЗОНИ;
  • БЕЗПЛАТЕН ТРАНСФЕР НА КОДОВЕ ОТ ДРУГИ ИЗДАТЕЛИ;
  • 24/7 ПОКРИТИЕ;
  • ДЪЛГОСРОЧНО ИЗДАВАНЕ ЗА 2 ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ

 

срок

Нова цена с ДДС
01.01.2023

Нов код

1 година

190

Нов код

2 години

350

Нов код

3 години

520

Трансфер от друг издател - безплатно

+1 година

130

Трансфер от друг издател  - безплатно

+2 години

350

Трансфер от друг издател  - безплатно

+3 години

520

Подновяване на вече издаден от EQS код

1 година

190

Подновяване на вече издаден от EQS код

2 години

350

Подновяване на вече издаден от EQS код

3 години

520