Често компаниите, които имат желание да предложат свои акции публично се нуждаят от съветите на консултанти, които заедно с мениджмънта да изберат най-оптималното решение. Понякога  е необходимо първоначално да бъде  преструктуриран  капитала на компанията, да бъдат приведени в съответствие със законовите изисквания важните дружествени актове и органи.

В този етап от подготовката е необходимо да бъде изготвена инвестор-таргетинг стратегията на компанията, стратегията относно връзки с медиите и финансови анализатори, както и вътрешните актове на компанията да бъда приведени в съответствие с нормативните изисквания на българското и европейско законодателство.

Как можем да ви бъдем полезни?

Нашият екип ще се погрижи не само за всичко това, но и ще участва в цялостният процес по изготвяне на проспекта на дружеството, регистрацията на неговите акции в Централен депозитар АД и вписването на емисията в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса АД.