1. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 1. (1)Правилата, изисквани съгласно чл. 4, ал. 3, т. 7 от Правила за дейността на съветниците  на пазар за растеж на МСП BEAM (ПАЗАР BEAM) на „Българска фондова борса“ АД, следва да определят прилаганите механизми, мерки и процедури за установяване и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат  във връзка с предоставянето на услуги от страна на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД на емитент на финансови инструменти. Същите, определят сроковете за уведомяване на емитента за съществуващи конфликти на интереси, с цел предотвратяване на негативното им въздействие.

 (2) Конфликт на интереси по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Правилата е налице, когато има конфликт между задълженията на управителя на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД, като предоставящ услуги на емитенти, респективно лицата по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Правилата от една страна, със задълженията на управителните и контролните органи на емитенти, чиито финансови инструменти ще бъдат допуснати до пазар BEAM.     

Чл. 2.  Настоящите правила имат за цел да регламентират реда за:

А)    деклариране от страна на управителя, съответно от лицата на трудов договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД на  несъвместимост с интересите на емитента на финансови инструменти, които ще бъдат допуснати до търговия на пазар BEAM.  

 1. поддържане на регистри на декларации по т. 1;
 2. предприемане на действия за предотвратяване конфликт на интереси;
 3. установяване на конфликт на интереси;
 4. уведомяване на емитента за съществуващи конфликти на интереси, с оглед тяхното преустановяване и предотвратяване на негативното им въздействие.

ІІ. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Чл.3. (1) Всяко лице, назначено на граждански и/или трудов договор с «Инвестър Рилейшънс Сървисис» ЕООД, подава декларация за несъвместимост в 3-дневен срок от сключването на договор с емитент-заявител за допускане на финансови инструменти до пазар BEAM.

 (2) В случай, че  лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в  срок от 7 работни дни от подаване на декларацията по ал.1 да предприеме необходимите действия и мерки за отстраняване на несъвместимостта.

 

Чл.4. (1) В декларацията всяко лице, назначено на граждански и/или трудов договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД посочва следните изчерпателно изброени обстоятелствата, които водят до възникване на конфликт на интереси, като:

 1. дялово участие на служители на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД в емитента-заявител, в органите му на управление или контрол към датата на сключване на договор, както и 6 месеца преди сключването на договор с емитента за допускане до пазар BEAM ;
 2. всички съществуващи вземания и задължения на лицата, работещи по трудов или граждански договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД, към емитента-заявител, с когото е сключен договор за допускане до пазар BEAM;
 3. съществуващи договорни отношения между лицата, работещи по трудов или граждански договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД с емитента-заявител, с когото е сключен договор за допускане до пазар BEAM ;
 4. наличие на свързаност по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон;
 5. всяка друга информация за наличие на конфликт на интереси, която лицето сметне за необходимо да посочи.

Чл.5. В срок от 1 работен ден, следващ изтичането на срока по чл. 3 декларациите за несъвместимост се представят на емитента-заявител, както и на „БФБ“ АД.

 

ІІІ. РЕГИСТРИ

Чл.6. Управителят на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД със своя вътрешна заповед определя лице, което да поддържа регистър на декларациите по чл. 3 от настоящите правила.

Чл.7. (1) В регистъра се вписват входящият номер, длъжността, имената на декларатора и съдържанието на подадените декларации по чл. 3 от настоящите правила.

(2) Същият регистър се поддържа и на електронен носител – хард-диск на компютър, с лична парола за достъп на упълномощеното лице.

(3) Срокът на съхранение на декларациите е 10 години, след което се унищожават от комисия, определена от управителя на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД.

 

ІV. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.8. (1) Лице, което е декларирало наличие на конфликт на интереси е длъжно само да се отстрани от изпълнение на задълженията си.

(2) В случай на съмнение за конфликт на интереси, управителят на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД след писмено уведомление до емитента-заявител може да отстрани съответното лице, работещо по граждански и/или трудов договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД от изпълнение на задълженията му по подготовката на необходимите документи за допускане до пазар BEAM.

 

V. УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.9. Установяването на конфликт на интереси се извършва, както по искане на управителя на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД, така и по искане на емитента-заявител. 

Чл.10. Искането за установяване конфликт на интереси се подава до „БФБ“ АД.

Чл.11.  Установяването на конфликт на интереси се извършва въз основа на проверка, извършена от управителя на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД.

Чл.12. (1) При проверката за установяване на конфликт на интереси се изслушва съответното лице, за което се предполага, че е налице несъвместимост, като се събират всички доказателства от значение за случая.

 (2) Доказателствата, които се събират в хода на проверката , представляват данни, които са свързани с факти и обстоятелства от значение за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси.

(3) Като доказателства може да се събира и изисква информация от държавните и местните органи, органите на съдебната власт и други институции.

 (4) Проверката приключва с мотивирано становище в 7-дневен срок  от постъпването на искането.

Чл.13. (1) В случай че бъде установено, че са налице подавани декларации по чл. 3  с невярно съдържание незабавно се сезират органите на прокуратурата.

Настоящите правила и процедури са изготвени в съответствие с изискванията на целите на Глава III „Ред за придобиване на статут на Съветник на пазар BEAM, чл. 4, ал. 3 т. 7 от Правила за дейността на съветниците  на пазар за растеж на МСП BEAM (ПАЗАР BEAM) на „Българска фондова борса“ АД и са приети на заседание на едноличния собственик на капитала на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД.

 

За Инвестър Рилейшънс Сървисис ЕООД

Даниела Пеева, Управител

Each JA Joomla Template has its own matching Offline page. Below is the screenshot of Offline page style.

Sample Image

Heading Text

h1. Heading Secondary text

h2. Heading Secondary text

h3. Heading Secondary text

h4. Heading Secondary text

h5. Heading Secondary text
h6. Heading Secondary text

TIPS: Create lighter, secondary text in any heading with a generic <small> tag or the .small class.

Example body text

This is a lead paragraph.
Make a paragraph stand out by adding .lead.

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula.

The following snippet of text is rendered as bold text.

The following snippet of text is rendered as italicized text.

An abbreviation of the word attribute is attr.

Address

Company Name
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
P: (123) 456-7890
Full Name
P: (123) 456-7890
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Emphasis classes

This is a .mute paragraph.

This is a .text-primary paragraph.

This is a .text-warning paragraph.

This is a .text-danger paragraph.

This is a .text-success paragraph.

This is a .text-info paragraph.

Alignment classes

This is a left aligned text .text-left

This is a center aligned text .text-center

This is a right aligned text .text-right

This is a justify aligned text which is often used in Book Design, Magazine or special Typo Pages. Create a justify aligned text with .text-justify class.

Blockquotes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Quote's author in Source Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Quote's author in Source Title

Color Swatches

Brand Colors

#132e5e
Brand Primary
#aa8844
Brand Secondary
#f0ad4e
Brand Warning
#d9534f
Brand Danger
#5bc0de
Brand Info
#5cb85c
Brand Success

Grayscale Levels

#111
Gray Darker
#222
Gray Dark
#555
Gray
#888
Gray Light
#eaeaea
Gray Lighter
#f7f7f7
Gray Lightest


Navigations

Tabs

In the area of graphical user interfaces (GUI), a tabbed document interface (TDI) or a Tab is one that allows multiple documents to be contained within a single window, using tabs as a navigational widget for switching between sets of documents. It is an interface style most commonly associated with web browsers, web applications, text editors, and preference panes.

GUI tabs are modeled after traditional card tabs inserted in paper files or card indexes (in keeping with the desktop metaphor).

In the area of graphical user interfaces (GUI), a tabbed document interface (TDI) or a Tab is one that allows multiple documents to be contained within a single window, using tabs as a navigational widget for switching between sets of documents. It is an interface style most commonly associated with web browsers, web applications, text editors, and preference panes.

GUI tabs are modeled after traditional card tabs inserted in paper files or card indexes (in keeping with the desktop metaphor).

Indicators

Alerts and Notifications

error message title

Donec eget purus nec tellus tincidunt lacinia et sed lorem. Cras ac dignissim mauris. Duis odio diam, rutrum ut est at, scelerisque malesuada risus.

sussess message title

Donec eget purus nec tellus tincidunt lacinia et sed lorem. Cras ac dignissim mauris. Duis odio diam, rutrum ut est at, scelerisque malesuada risus.

info message title

Donec eget purus nec tellus tincidunt lacinia et sed lorem. Cras ac dignissim mauris. Duis odio diam, rutrum ut est at, scelerisque malesuada risus.

warning message title

Donec eget purus nec tellus tincidunt lacinia et sed lorem. Cras ac dignissim mauris. Duis odio diam, rutrum ut est at, scelerisque malesuada risus.

Labels

Default Primary Success Info Warning Danger

Misc

List groups

 • 14 Cras justo odio
 • 2 Dapibus ac facilisis in
 • Morbi leo risus
 • 1 Morbi leo risus
 • 2 Dapibus ac facilisis in

List group item heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus risus varius blandit.

List group item heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

List group item heading

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Panels

Panel heading

Panel content

Panel primary

Panel content

Panel success

Panel content

Panel warning

Panel content

Panel danger

Panel content

Panel info

Panel content

Wells

Look, I'm in a small well!
Look, I'm in a well!
Look, I'm in a large well!

Each JA Joomla Template has its own matching 404 page. Below is the screenshot of 404 page style.

Услуги

Нашите услуги се предлагат както на абонаментен принцип - на месечна база, така и за конкретния случай.  Услугите обхващат периода на листването на една компания за търговия, публичното предлагане на емисията, последваща грижа след регистрация на емисията относно изпълнение на задълженията към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и инвеститорите,  функционирането на публичната компания и консултирането и обучението на нейните ръководни служители и висшия мениджмънт.

Capital

Capital

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim


Capital

Advisory

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim


Property

Property

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim


Ventures

Ventures

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim

Още статии ...