Пазарът за растеж на МСП BEAM е насочен най-вече към малките и средните компании, които са регистрирани като акционерни дружества в страната или чужбина. Пазарът е атрактивен за амбициозни и иновативни компании със съществуващ бизнес, които търсят допълнително финансиране за развитие на своята дейност, по-голяма публичност на предлаганите продукти и услуги, както и разширение на акционерната си база. Освен малки и средни компании на Пазар BEAM могат да бъдат регистрирани и по-големи дружества, като ограничението е след допускането пазарната им капитализация да не надвишава 200 млн. евро за последните три календарни години. 

Важно е да се има предвид, че пенсионни дружества не могат да инвестират в компании на Пазар BEAM поради съществуващите законови ограничения. Те могат да бъдат акционери, в случай че компанията бъде допусната до търговия на Основния пазар на БФБ.