Пазарът за растеж на МСП BEAM е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Борсата получи одобрение за организирането на пазара за растеж на МСП BEAM от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като се предвижда търговията на него да се осъществява на същата платформа – Xetra®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ.

Основната цел на Пазар BEAM е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар BEAM се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на БФБ.

INVESTOR RELATIONS SERVICES е одобрено като съветник на  Пазар BEAM с решение на Комитета по управление на Пазар BEAM при БФБ с решение от 09.04.2019 г. Като съветник на Пазар BEAM ние  подпомагаме работата на дружествата-емитенти в процеса им по листване и в живота им като търгувани компании след това.

Необходимо е всяко дружество-емитент да сключи договор с един одобрен от Борсата съветник за срок от поне 2 години.