Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/irsbg1/www/root/plugins/system/jabuilder/helper.php on line 265
Инвестор таргетинг и инвестор анализи
  • Анализ на акционерната структура и ликвидност на компанията
  • Независими проучвания относно публични компании, в зависимост от нуждите на клиента
  • Инвестор Таргетинг

Анализ на акционерната структура и ликвидност на компанията

Притежаваме уникална информационна база данни, която поддържа търговията на БФБ за всички компании от 1999 – до настоящия момент. Тази система включва следните компоненти: обеми изтъргувани ценни книжа, котировки, контрагенти по сделките, ликвидност на дружеството, стандартно отклонение, бета-коефициент, исторически данни за най-ниска и най-висока цена, текущи оферти към момента. Тази система е създадена от наши IT специалисти за нуждите на нашите клиенти. Тя се обновява ежедневно. Тя позволява да се правят анализи за дневните обороти, обеми изтъргувани ценни книжа с оглед проследяване динамичността на акционерната структура. Въпросната информация предоставяме както на мажоритарните акционери, така и на потенциалните инвеститори, желаещи да влязат в позицията.

Независими проучвания относно публични компании, в зависимост от нуждите на клиента

Предлагаме  на чуждестранните и български инвеститори независими проучвания за дадени публични компании, необвързани с интереси,  които могат да възникнат при получаване на информацията от брокерите.

Инвестор Таргетинг

Ако се нуждаете от привличане на инвеститори ние ще направим анализ на потенциалните чуждестранни инвеститори, които проявяват интерес да инвестират в региона и вашия бранш. Ще организираме за вас срещи със селектирана група инвеститори, както и ще ви помогнем да съобразите вашата корпоративна презентация с изискванията и очакванията на инвеститорите.