News & Resources

В края на декември 2018 г. Съветът на директорите на “Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала с нова емисия акции в размер до 36 400 000 броя акции. Търговията с правата стартира на 01.03.2019г. и продължи до 14.03.2019 г., като първият етап от подписката за записване на нови акции приключи на 18.03.2019 г.